Giriş 1980’lerden bu yana şirketlerin çalışanlarına “esneklik” tanıması ve bunu savunurken çalışanlarını sistematik olarak daha güvencesiz hale getirmesi prekarya’nın…

18/05/2023

-Ben artık tablo satın almıyorum, NFT tercih ediyorum.   -Metaverse arsalarımın tamamını torunlarıma miras bırakıyorum. En büyük oğluma da…

07/08/2023

Kültürel kimlik nedir? Kimlikler nasıl yaratılabilir ve kültür günümüz toplumları için ne anlama gelmektedir? Bireyler “kültürsüz” olabilir mi? Kültürü…

07/08/2023

Culture and Others Akademi